همسفر: همسفر - یزد - 39

همسفر

همسفر - یزد - 39

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به استان یزد می رویم.

این قسمت : آشنایی با حیات وحش و طبیعت شهر بافق

نظر دادن