چاپ کردن این صفحه

همسفر

همسفر - سرایان - 7

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهرستان سرایان در استان خراسان جنوبی می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : برداشت محصول زعفران

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط