همسفر: همسفر - قائنات - 1

همسفر

همسفر - قائنات - 1

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : معرفی شهر قائن و جاذبه های گردشگری و محصولات کشاورزی

نظر دادن