همسفر: همسفر - اصفهان - 29

همسفر

همسفر - اصفهان - 29

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر نطنر از توابع استان اصفهان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : شب یلدا در روستای ابیانه در شهرستان نطنز

نظر دادن