همسفر: همسفر - مراغه - 8

همسفر

همسفر - مراغه - 8

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به مراغه در استان آذربایجان شرقی می رویم.

این قسمت : رصدخانه شهر مراغه

نظر دادن