همسفر: همسفر - مشهد - حرم امام رضا (ع) - 10

همسفر

همسفر - مشهد - حرم امام رضا (ع) - 10

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت در ایام شب های قدر به شهر مقدس مشهد و حرم امام رضا (ع) می رویم.

نظر دادن