همسفر: همسفر - گچساران - 5

همسفر

همسفر - گچساران - 5

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه همسفر این قسمت به شهر گچساران می رویم.

این قسمت : جاذبه های طبیعی

نظر دادن