همسفر: همسفر - خراسان - 28

همسفر

همسفر - خراسان - 28

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به استان خراسان رضوی می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم. 

این قسمت : جاذبه های مذهبی و گردشگری شهر مشهد

نظر دادن