این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

همسفر

همسفر - بوشهر - 3

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به استان و شهر بوشهر می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم. 

موارد مرتبط

نظر دادن