چاپ کردن این صفحه

همسفر

همسفر - شیراز - 33

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر صفاشهر در استان فارس می رویم.

این قسمت : جاذبه های گردشگری - منطقه زندیه

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط