این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

همسفر

همسفر - سیستان و بلوچستان - 14

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر هیرمند می رویم.

معرفی ابنیه تاریخی و ظرفیت های گردشگری

موارد مرتبط

نظر دادن