این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

همسفر

همسفر - سیستان و بلوچستان - 15

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر هیرمند می رویم.

ظرفیت های کشاورزی و دامپروری

موارد مرتبط

نظر دادن