برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر نطنر از توابع استان اصفهان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

هر روز ساعت 19

نظنز شهری زیبا در دامنه کوه کرکس و در نزدیکی شهر کاشان است. همراه ما بیننده ویدیو گذر زمان (تایم لپس) از این شهر، که آقای سید محمد طباطبایی برای ما ارسال کرده، باشید.