• نحوه نمایش:
همسفر

همسفر

"هم سفر" همراه شما به شهرهای مختلف ایران سفر می کند و جاذبه های گردشگری و فرهنگی نقاط مختلف کشورمان را با نگاهی نو معرفی می کند. 

مجری و کارگردان این برنامه محمد مقنی باشی است. 

902 قسمت پخش شده
صفحه10 از76