این مستند را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

ایران

ایران - 227

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از جاذبه های گردشگری شهر رشت و یاسوج

نظر دادن