پیشمرگان

پیشمرگان

این مستند به خلاصه ای از تاریخ کردستان در زمان قاجار  و پهلوی پرداخته و اشاره ای به مبارزات آنها در اوایل پیروزی انقلاب دارد .

پنج شنبه ها ساعت 22:30 با ما ببینید.

نظر دادن