مسیری به مریخ

مسیری به مریخ

این برنامه به بررسی تپه های کویر دامغان و شباهت آنها به تپه های مریخ و تحقیقات پژوهشگران در این زمینه می پردازد.

جمعه 17 آذر ساعت 21:30 با ما ببینید.

نظر دادن