مشاهیر تهران

مشاهیر تهران

مشاهیر تهران

در این مجموعه مستند به بررسی مشاهیر و بزرگان عرصه علم و دانش پرداخته می شود.

یک شنبه ها ساعت 17 با ما ببینید. 

نظر دادن