یک چکه ماه

یک چکه ماه

یک چکه ماه

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

یک شنبه 7 آذر ساعت 22 با ما ببینید.

نظر دادن