خسته نباشید - نجاری

خسته نباشید - نجاری

خسته نباشید - نجاری

مستند «خسته نباشید» در قسمت هفتم از سری جدید سراغ شغل «نجاری» می رود!

میثم رازفر این بار به کارگاه نجاری می‌رود تا با پرداختن به‌ سختی ها و شیرینی‌های فن و هنر کار کردن با چوب، توانایی اش را برای ورود به این حرفه محک بزند.  

یک شنبه ساعت 21:30 با ما ببینید.

نظر دادن