خسته نباشید - معدن

خسته نباشید - معدن

خسته نباشید - معدن

مستند «خسته نباشید» در قسمت هفتم از سری جدید سراغ شغل «معدن» می رود!

میثم رازفر این بار شغل «کارگری در معدن» را انتخاب کرده تا یک روز کاری حرفه‌ای که در صدر سخت‌ترین و زیان‌آورترین شغل‌های دنیا قرار دارد، را برای مخاطبانشان به تصویر بکشد.

یک شنبه ساعت 21:30 با ما ببینید.

نظر دادن