ملازمان حرم

ملازمان حرم

ملازمان حرم

«ملازمان حرم» درباره شهدای مدافع حرم است. این مجموعه برای آشنایی بیشتر مخاطبان، به سراغ نزدیکان و خانواده این شهدا می رود و پای صحبت آنان می نشیند.

مجری: شهره پیرانی (همسر شهید رضایی نژاد از شهدای هسته ای)

سه شنبه ها ساعت 20 با ما ببینید.

نظر دادن