قصه های انقلاب

قصه های انقلاب

قصه های انقلاب

این برنامه با به تصویر کشیدن اربعین شهدای شهرها مختلف ایران، یاد مبارزات انقلابی آنان را زنده نگه می دارد.

شنبه ها ساعت 20 بیننده این مستند باشید.

نظر دادن