تلاش ایرانی

تلاش ایرانی

تلاش ایرانی

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.

روزهای زوج ساعت 22:30 با ما ببینید.

نظر دادن