حدیث سرو

حدیث سرو

حدیث سرو

مجموعه « حدیث سرو » مستندی بازسازی شده است که  با استفاده از عکس ها، اسناد و تصاویر مستند و گفت و گو با نزدیکان و خانواده بزرگان معرفی شده سعی می کند تصویری از علمای دینی حقیقی را ارایه دهد.

روز های فرد ساعت 19:30 با ما ببینید.

نظر دادن