مسافران طوس

مسافران طوس

مسافران طوس

زائران خارجی حرم مطهر رضوی در این مجموعه مستند از خود و سرگذشتشان می گویند.

سه شنبه ها ساعت 20 با ما ببینید.

نظر دادن