دنیای دیروز من

دنیای دیروز من

این مستند پرتره ای از استاد محمود قنبری یکی از بزرگان عرصه دوبله کشور است. 

به زودی از شبکه مستند ببینید.

نظر دادن