تمام دنیای من

تمام دنیای من

تمام دنیای من

زینب حسینی یک کارآفرین موفق است که با وجود گذشته ای سخت و طاقت فرسا، با استقامت و پشتکار توانسته کارگاه آموزش بافندگی فرش تاسیس و بیش از هفتاد نفر را تا مرحله خودکفایی هدایت نماید.

پنج شنبه 20 اردیبهشت ساعت 20:20 با ما ببینید.

موارد مرتبط

نظر دادن