سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

موضوع این قسمت :  پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF و حواشی چند روز اخیر آن در رسانه‌ها

جمعه ساعت 21:30 با ما ببینید.

نظر دادن