برای مهمانی

برای مهمانی

برای مهمانی

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

در ایام ماه مبارک رمضان هر شب غیر از سه شنبه ها ساعت 22 با ما همراه شوید.

نظر دادن