5 نفر

5 نفر

5 نفر

مجموعه برنامه « 5 نفر » به خاطرات پنج نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدس و همرزمان آنها می پردازد.

پنج شنبه ها ساعت 22:30 با ما ببینید.

نظر دادن