مثل سرو

مثل سرو

مثل سرو

آیین نخل گردانی در استان یزد در این مستند به تصویر کشیده شده است.

چهارشنبه 28 شهریور ساعت 22:30 با ما ببینید.

موارد مرتبط

نظر دادن