روزهای آزادی

روزهای آزادی

این مجموعه مستند به دخالت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان پرداخته که در اکثر موارد به تغییر حکومت‌های مردمی و پیدایش حکومت های سرکوبگر منجر شده است.

شنبه تا پنج شنبه ساعت 19 با ما ببینید.

نظر دادن