تیپ مخصوص

تیپ مخصوص

مجموعه برنامه « تیپ مخصوص » مستند مسابقه ای رقابت برترین کماندوهای ارتش در بخش هاش مختلف است.

سه شنبه 27 آذر ساعت 18 با ما ببینید.

نظر دادن