از جنس بلور - سری دوم

از جنس بلور - سری دوم

از جنس بلور - سری دوم

مجموعه مستند جدید «از جنس بلور» 13 زن ایرانی را که به عنوان همسر، مادر و فعال اجتماعی موفق بوده اند، معرفی می کند.

شنبه ها ساعت 22:30 با ما ببینید.

نظر دادن