جا به جا

جا به جا

مجموعه مستند « جا به جا » به جا به جایی مشاغل بین 4 خانواده دربندر دیر و آمادگی های آنها برای این جا به جایی می پردازد.

هر روز ساعت 17 با ما ببینید.

نظر دادن