دست های آلوده

دست های آلوده

دست های آلوده

این مستند روایتگر چالش های تامین آب کلانشهر تهران است.

شنبه ها ساعت 21 با ما ببینید.

نظر دادن