سرای کهن

سرای کهن

مستندی در خصوص روش های گوناگون مرمت و حفظ بافت ها و بناهای تاریخی با همراهی سه مرمت گر که راوی قصه خودشان می باشد.

 جمعه ها ساعت 23 با ما همراه شوید.

نظر دادن