گهواره کهن تمدن

گهواره کهن تمدن

مجموعه مستند « گهواره کهن تمدن » به زندگی بزرگان عرصه فرهنگ و تأثیرگذاری آنها بر جامعه می‌پردازد.

شنبه ها ساعت 21 با ما همراه شوید.

نظر دادن