و اینک مستند

و اینک مستند

و اینک مستند

مجموعه مستند " و اینک مستند " به معرفی سینماگران بزرگی می پردازد که فیلم مستند ساخته اند.

جمعه ها ساعت 23 با ما ببینید.

نظر دادن