قلمستان

قلمستان

مجموعه مستند « قلمستان » به معرفی نویسندگان ادبیات دفاع مقدس می پردازد.

هر شب ساعت 20 از شبکه مستند ببینید.

نظر دادن