افسانه دریاچه زریبار

افسانه دریاچه زریبار

این مستند درباره افسانه بومی شکل گیری دریاچه زریبار در شهرستان مریوان استان کردستان است.

جمعه ساعت 20:30 با ما ببینید.

نظر دادن