همسفر

همسفر

همسفر

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری به شهر های مختلف ایران خواهیم داشت و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن ها بیشتر آشنا می شویم. 

شنبه تا پنج شنبه ساعت 19:30 بیننده این برنامه باشید.

نظر دادن