برادران زمین

برادران زمین

برادران زمین

این برنامه به تلاش های کارگران معدن و زندگی آنها در زیر زمین می پردازد.

به زودی از شبکه مستند بیننده این مستند باشید.

نظر دادن

نظر

  • محسن عراقی
    محسن عراقی

    مستند گفتگو با پوتین کی می ذارید

    سلام، به زودی