مشاهیر تهران

مشاهیر تهران

مشاهیر تهران

در این مجموعه مستند به بررسی مشاهیر و بزرگان عرصه علم و دانش پرداخته می شود.

سه شنبه ها ساعت 18 با ما ببینید. 

نظر دادن