ژیوان و ژیوار

ژیوان و ژیوار

این مستند به نمایش طبیعت بکر کردستان با استفاده از تصاویری بسیار زیبا و داستانی متفاوت می پردازد.

شنبه ها ساعت 18 با ما ببینید.

نظر دادن