غریبان

غریبان

غریبان

مستند «غریبان» از آرشیو مجموعه مستندهای مستقل که طی سال های گذشته توسط ۳۳ کارگردان از ۳۳ استان کشور درباره پیاده‌روی اربعین ساخته شده اند، قصه و تعبیر جدیدی را از تاریخ و فلسفه اربعین ارایه می دهد.

پنجشنبه 18 آبان ساعت 14:30 و 19:30 با ما ببینید.

نظر دادن