چاپ کردن این صفحه

غریبان

غریبان

مستند «غریبان» از آرشیو مجموعه مستندهای مستقل که طی سال های گذشته توسط ۳۳ کارگردان از ۳۳ استان کشور درباره پیاده‌روی اربعین ساخته شده اند، قصه و تعبیر جدیدی را از تاریخ و فلسفه اربعین ارایه می دهد.

پنجشنبه 18 آبان ساعت 14:30 و 19:30 با ما ببینید.

موارد مرتبط