این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

آموزش

آموزش فیلم سازی قسمت دوازدهم

فیلم کوتاه در مبحثی جدید به فیلم نامه نویسی می پردازد. شاید مهم ترین مبحث در شروع فیلم نامه نویسی یافتن ایده مناسب باشد که شنونده داشته باشد.

موارد مرتبط

نظر دادن