آموزش فیلم سازی قسمت سیزدهم

آموزش فیلم سازی قسمت سیزدهم

دکوپاژ شیوه برای انتقال اطلاعات به بیننده معرفی می شود. در این قسمت و دو قسمت آینده برنامه فیلم کوتاه همراه با محمد ارژنگ ( کارگردان و مترجم) به مبحث دکوپاژ و توضیحات آن می پردازد. در این قسمت به موضوعاتی چون خط فرضی و چگونگی شکستن آن پرداخته می شود. 

نظر دادن